FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

सा.नि.सा सम्बन्धि सूचना

Tuesday, April 7, 2020 - 11:29

युवा लक्षित कार्यक्रमको लागि आवेदन माग सम्बन्धि सूचना

Friday, March 13, 2020 - 17:45

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Thursday, March 12, 2020 - 20:59

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

Friday, March 6, 2020 - 13:40

हार्दिक श्रद्धाञ्जली

Friday, February 7, 2020 - 13:23

प्रेस विज्ञप्ति

Tuesday, February 4, 2020 - 14:20

नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

Monday, February 3, 2020 - 22:56

अन्तरवार्ताका लागि छनोट भएका परिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना !!!!!

Saturday, February 1, 2020 - 16:57

आयोजनाको लागि व्यक्ति /कम्पनि /सस्था छनौट गरिएको सूचना ।

Wednesday, January 29, 2020 - 11:22

लिखित परिक्षाको मिति समय र स्थान तोकिएको सूचना !!!

Wednesday, January 22, 2020 - 16:20

आवेदकहरुको सक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

Wednesday, January 22, 2020 - 16:18

सुपरिवेक्षक र गणक पद आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!

Tuesday, December 31, 2019 - 11:12

लेखा परीक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा

Sunday, December 22, 2019 - 15:06

तानसेन नगरपालिकाको लागि हेवि सवारी चालक करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

Wednesday, December 4, 2019 - 14:12

विधालयको लेखा परिक्षण गर्न सूचीकृत हुने बारे सूचना !!!

Tuesday, December 3, 2019 - 13:37

Pages