FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

रोजगार सहायक करार पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

Thursday, September 8, 2022 - 15:13

इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सीहरुलाई जरुरि सूचना

Tuesday, September 6, 2022 - 13:43

तानसेन नगरपालिकाको लागि प्रशिक्षार्थी (Program Fellow) को अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना

Monday, August 29, 2022 - 17:08

नगर सरकारकाे १०० दिने कार्य प्रगति विवरण

Sunday, August 28, 2022 - 16:38

गहुँको बिउ माग गर्ने सम्बन्धमा

Thursday, August 25, 2022 - 14:06

खेलाडी छनोट गरि पठाइदिनु हुन् ।(श्री वडा कार्यालय सबै )

Wednesday, August 24, 2022 - 16:52

भूमि सम्बन्धि जानकारी तथा कार्यन्वयन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै )

Tuesday, August 23, 2022 - 10:08

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना

Sunday, August 21, 2022 - 12:28

निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाउनेका स्पष्टीकरण सम्बन्धि निर्वाचन आयोगको सूचना

Thursday, August 18, 2022 - 16:45

तानसेन नगरपालिकाको लागि प्रशिक्षार्थी (Program Fellow) को आवेदनका लागि सूचना

Monday, August 8, 2022 - 20:37

Copomis मा आवद्दता सम्बन्धमा

Sunday, July 17, 2022 - 16:45

सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि

Tuesday, June 21, 2022 - 11:06

आ.व २०७९/८० तानसेन नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

Sunday, June 19, 2022 - 19:13

जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै )

Saturday, June 18, 2022 - 18:27

Invitation For Online Bids (supply of Desktop Computer )

Monday, June 13, 2022 - 11:30

Pages