FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

सहकारी संस्थाका ऋणी सेयर सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारेको सूचना

Wednesday, July 19, 2023 - 11:48

इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सीहरु सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

Monday, July 17, 2023 - 15:13

घर अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा

Monday, July 17, 2023 - 15:11

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै )

Monday, July 17, 2023 - 11:42

तानसेन नगरपालिका कार्यालयको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Monday, July 10, 2023 - 11:33

तानसेन नगरपालिकाको आ.व २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य

Monday, June 26, 2023 - 11:45

तानसेन नगरपालिकाको आ.व २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

Sunday, June 25, 2023 - 21:59

विधालय नियमित रुपमा संचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा

Sunday, June 18, 2023 - 12:13

सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

Sunday, June 18, 2023 - 10:31

१३ औ नगर सभा आव्हान सम्बन्धि सूचना (पत्रमा उल्लेखित सबै )

Sunday, June 18, 2023 - 10:19

लिफ्ट खानेपानी अनुदान सम्बन्धि सूचना

Sunday, May 28, 2023 - 22:38

लिफ्ट खानेपानी अनुदान सम्बन्धि सूचना

Sunday, May 28, 2023 - 22:38

समयमा निकाशा भुक्तानी सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै , शाखा प्रमुख सबै , निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति सबै )

Sunday, May 28, 2023 - 18:12

ठेक्का नं TM/PLP/W/NCB/15/2079-080 को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा

Wednesday, May 24, 2023 - 11:52

उधम विकास सहजकर्ता र इलेक्ट्रिसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Monday, May 22, 2023 - 15:54

Pages