FAQs Complain Problems

नगर क्षेत्रमा तोकिएको स्थानमा पार्किङ्ग शुल्क संकलन ,नगर क्षेत्र बाट निकासा हुने जडिबुटी ,कवाडी ,जीवजन्तु कर र वडा नं ७ वडा कार्यालय भवनको ७ वटा सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Supporting Documents: