FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
हाम्रो तानसेन त्रैमासिक बुलेटिन (vol-8) प्रकाशन 05/28/2020 - 11:07 PDF icon Hamro Tansen Vol 8.pdf
नगर वार्षिक योजना २०७६/७७ प्रकाशन 05/06/2020 - 17:06 PDF icon New Setting of Yojana Booklet 2076-077 Tansen.pdf
नगरको बृहत योजनाको अन्तिम मस्यौदा प्रकाशन 04/03/2020 - 10:26 PDF icon Draft_Municipal Comprehenive Plan_ Tansen (1).pdf
हाम्रो तानसेन त्रैमासिक बुलेटिन (vol-7) प्रकाशन 01/27/2020 - 10:38 PDF icon Hamro Tansen Vol 7_Final Web.pdf
आ.व २०७६ /७७ कार्तिक महिनाको खर्च फाँटबारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2019 - 09:53 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाटबारी.pdf
हाम्रो तानसेन (vol. 6) प्रकाशन 10/22/2019 - 07:38 PDF icon Edit Final Hamro Tansen Vol 6.pdf
हाम्रो तानसेन (vol. 5) प्रकाशन 07/14/2019 - 11:06 PDF icon Hamro Tansen Vol 5.pdf
हाम्रो तानसेन (vol. 4) प्रकाशन 04/09/2019 - 17:12 PDF icon हाम्रो तानसेन (vol.4)
तानसेन नगरपालिका नगर पाश्र्वचित्र,२०७५ प्रकाशन 01/14/2019 - 15:07 PDF icon final Tansen Book layout mail .,..pdf
त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन (Vol.3) प्रकाशन 12/26/2018 - 12:12 PDF icon Final Book Hamro Tansen Vol- 3(2075 Kartik).pdf

Pages