FAQs Complain Problems

इमेल

 

 

तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयको इमेल 

तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेका सम्बन्धित शाखाहरुको इमेल

क्रम    शाखा  शाखा प्रमुख  इमेल 
  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  डिल्ली राज बेल्वासे  eo@tansenmun.gov.np
 प्रशासान तथा सामाजिक विकाश शाखा   भरत प्रसाद आचार्य   so1@tansenmun.gov.np
२  लेखा शाखा    ao@tansenmun.gov.np
 राजस्व शाखा   मधुसुधन घर्ति  so2@tansenmun.gov.np 
४   योजना शाखा   विष्णुप्रसाद पौडेल  paao@tansenmun.gov.np
 योजना तथा पूर्वाधार शाखा   राम प्रसाद श्रेष्ठ 

 infra.tansenmun@gmail.com

६   नक्सा शाखा   सुमन पाण्डे  maps.tansenmun@gmail.com
सरसफाई शाखा   शंकर भण्डारी  swm.tansenmun@gmail.com
 जिन्सी शाखा   रामजी कार्की  store.tansenmun@gmail.com
 IT शाखा   प्रकाश गैरे  ito.tansenmun@gmail.com
१०  आ.ले . पा शाखा    alepa.tansenmun@gmail.com

 

तानसेन नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुको इमेल 

क्रम  वडा  कार्यालय  इमेल 
वडा न १ tansenmun1@gmail.com
वडा न २ tansenmun2@gmail.com
वडा न ३ tansenmun3@gmail.com
वडा न ४  tansenmun4@gmail.com
वडा न ५ tansenmun5@gmail.com
वडा न ६ tansenmun6@gmail.com
वडा न ७ tansenmun7@gmail.com
वडा न ८  tansenmun8@gmail.com
 वडा न ९  tansenmun9@gmail.com
१० वडा न १०  tansenmun10@gmail.com
११ वडा न ११  tansenmun11@gmail.com
१२ वडा न १२  tansenmun12@gmail.com
१३ वडा न १३ tansenmun13@gmail.com
१४ वडा न १४ tansenmun14@gmail.com