FAQs Complain Problems

इमेल

 

 

तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयको इमेल 

तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेका सम्बन्धित शाखाहरुको इमेल

क्रम    शाखा  शाखा प्रमुख  इमेल 
  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  हरिराम नागिला  info@tansenmun.gov.np 
 प्रशासान तथा सामाजिक विकाश शाखा   भरत प्रसाद आचार्य  bharatsuyog1@gmail.com 
२  लेखा शाखा  कोशलराज घिमिरे  tansenacc.koshal@gmail.com
 राजस्व शाखा   मधुसुधन घर्ति  mghart356@gmail.com 
४   योजना शाखा   विष्णुप्रसाद पौडेल  bishnutara@gmail.com 
 योजना तथा पूर्वाधार शाखा   राम प्रसाद श्रेष्ठ 

 infra.tansenmun@gmail.com

६   नक्सा शाखा  शिव शर्मा  maps.tansenmun@gmail.com
सरसफाई शाखा   शंकर भण्डारी  swm.tansenmun@gmail.com
 जिन्सी शाखा   रामजी कार्की 

store.tansenmun@gmail.com

 IT शाखा   प्रकाश गैरे  ito.tansenmun@gmail.com
१०  आ.ले . पा शाखा  सन्तोष गैरे 

alepa.tansenmun@gmail.com

११   प्रधानमन्त्रि रोजगार शाखा                        राधा घिमिरे     

ghimireradha750@gmail.com

१० स्वास्थ्य शाखा  झापिन्द्र न्यौपाने     jhabii07@gmail.com 
११   शिक्षा  शाखा                    कोपिला न्यौपाने      135kopilaneupane@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तानसेन नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुको इमेल 

क्रम  वडा  कार्यालय  इमेल 
वडा न १ tansenmun1@gmail.com
वडा न २ tansenmun2@gmail.com
वडा न ३ tansenmun3@gmail.com
वडा न ४  tansenmun4@gmail.com
वडा न ५ tansenmun5@gmail.com
वडा न ६ tansenmun6@gmail.com
वडा न ७ tansenmun7@gmail.com
वडा न ८  tansenmun8@gmail.com
 वडा न ९  tansenmun9@gmail.com
१० वडा न १०  tansenmun10@gmail.com
११ वडा न ११  tansenmun11@gmail.com
१२ वडा न १२  tansenmun12@gmail.com
१३ वडा न १३ tansenmun13@gmail.com
१४ वडा न १४ tansenmun14@gmail.com