FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
आ.व २०७६ /७७ कार्तिक महिनाको खर्च फाँटबारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2019 - 09:53 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाटबारी.pdf
हाम्रो तानसेन (vol. 6) प्रकाशन 10/22/2019 - 07:38 PDF icon Edit Final Hamro Tansen Vol 6.pdf
हाम्रो तानसेन (vol. 5) प्रकाशन 07/14/2019 - 11:06 PDF icon Hamro Tansen Vol 5.pdf
हाम्रो तानसेन (vol. 4) प्रकाशन 04/09/2019 - 17:12 PDF icon हाम्रो तानसेन (vol.4)
तानसेन नगरपालिका नगर पाश्र्वचित्र,२०७५ प्रकाशन 01/14/2019 - 15:07 PDF icon final Tansen Book layout mail .,..pdf
त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन (Vol.3) प्रकाशन 12/26/2018 - 12:12 PDF icon Final Book Hamro Tansen Vol- 3(2075 Kartik).pdf
त्रैमासिक बुलेटिन हाम्रो तानसेन (Vol.2) प्रकाशन 11/28/2018 - 11:50 PDF icon tansen Vol 2 final.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिकको कार्यक्रम /परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन चौमासिक प्रतिवेदन 11/28/2018 - 11:26 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिकको कार्यक्रम /परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक पुजीगत खर्च चौमासिक प्रतिवेदन 11/28/2018 - 11:23 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक पुजीगत खर्च
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक आम्दानी प्रतिवेदन चौमासिक प्रतिवेदन 11/28/2018 - 11:20 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ प्रथम चौमासिक आम्दानी प्रतिवेदन

Pages