FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

उधम विकाश सहजकर्ता पदको परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Wednesday, December 2, 2020 - 16:37

आवेदकहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना

Wednesday, December 2, 2020 - 16:36

परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Thursday, November 19, 2020 - 12:53

सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Friday, November 6, 2020 - 15:34

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 5, 2020 - 14:59

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Monday, November 2, 2020 - 19:21

हार्दिक शुभकामना

Thursday, October 22, 2020 - 12:02

बिधालयको लेखा परिक्षण गर्न सूचीकृत हुने सूचना

Tuesday, October 13, 2020 - 12:16

तानसेन नगरपालिकाको बार्षिक योजना कार्यान्वयन तालिका

Sunday, September 27, 2020 - 17:01

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

Friday, September 25, 2020 - 17:51

कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

Thursday, September 24, 2020 - 11:44

परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना

Tuesday, September 22, 2020 - 13:28

सा.नि.सा प्रस्ताब पेश सम्बन्धि सूचना

Tuesday, September 22, 2020 - 11:25

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Tuesday, September 15, 2020 - 09:18

फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा

Friday, September 11, 2020 - 17:56

Pages