FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

मनसायपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

Friday, October 18, 2019 - 11:58

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नेका लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

Friday, October 4, 2019 - 08:16

तानसेन नगरपालिकाको स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना र निवेदनको ढाचा

Tuesday, September 17, 2019 - 12:57

तानसेन नगरपालिकाको जग्गा खरिद गर्ने सूचना

Thursday, September 12, 2019 - 13:03

नगर दररेट २०७६/७७

Tuesday, August 27, 2019 - 12:20

नीति तथा कार्यक्रम २०७६

Monday, August 26, 2019 - 11:06

पाल्पा बसपार्क सम्झौता पत्र -२०७६

Thursday, June 27, 2019 - 11:42

प्रेस विज्ञप्ति

Thursday, June 13, 2019 - 13:59

समझदारी पत्र

Friday, May 24, 2019 - 12:25

सामुदायिक विद्यालय निकासा विवरण

Monday, April 15, 2019 - 16:26

प्रेस विज्ञप्ति

Friday, April 5, 2019 - 16:16

तानसेन नगरपालिका द्वारा संचालित शैक्षिक सत्र २०७५ को आधारभुत तह उतिर्ण (कक्षा ८) को नतिजा

Thursday, April 4, 2019 - 08:13

प्रेस विज्ञप्ति

Monday, April 1, 2019 - 16:34

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

Sunday, March 17, 2019 - 16:13

प्रेस विज्ञप्ति

Friday, March 8, 2019 - 10:33

Pages