FAQs Complain Problems

समाचार

Title Post date

आयोजनाको लागि व्यक्ति /कम्पनि /सस्था छनौट गरिएको सूचना ।

Wednesday, January 29, 2020 - 11:22

लिखित परिक्षाको मिति समय र स्थान तोकिएको सूचना !!!

Wednesday, January 22, 2020 - 16:20

आवेदकहरुको सक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

Wednesday, January 22, 2020 - 16:18

सुपरिवेक्षक र गणक पद आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!

Tuesday, December 31, 2019 - 11:12

लेखा परीक्षक छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धमा

Sunday, December 22, 2019 - 15:06

तानसेन नगरपालिकाको लागि हेवि सवारी चालक करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

Wednesday, December 4, 2019 - 14:12

विधालयको लेखा परिक्षण गर्न सूचीकृत हुने बारे सूचना !!!

Tuesday, December 3, 2019 - 13:37

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना !!!

Saturday, November 30, 2019 - 14:45

प्रेस नोट

Saturday, November 30, 2019 - 14:07

हार्दिक समवेदना !!!

Saturday, November 30, 2019 - 14:04

हार्दिक समवेदना !!!

Friday, November 22, 2019 - 11:06

मनसायपत्र आह्वान सम्बन्धि म्याद थप गरिएको सूचना !!!

Thursday, November 21, 2019 - 12:49

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 14, 2019 - 15:13

सूचना !!!

Tuesday, November 5, 2019 - 10:54

मनसाय आह्वान पत्रहरु

Thursday, October 24, 2019 - 14:03

Pages