FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Post date

रानीमहल दरबार व्यवस्थापन तथा प्रवेश शुल्क संकलन , नगर क्षेत्र भित्रमा शुल्क संकलन ,नगर क्षेत्र बाट निकासा हुने जडिबुटी ,कवाडी ,जीवजन्तु कर र वडा नं ७ वडा कार्यालय भवनको ११ वटा सटर भाडामा लगाउने शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

Monday, July 15, 2024 - 13:14

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम

Monday, June 24, 2024 - 17:52

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना ( कृषि संग सम्बन्धित मौरी घार लगाएत् मौरी जन्य सामग्री )

Thursday, June 13, 2024 - 12:17

नगर क्षेत्रमा तोकिएको स्थानमा पार्किङ्ग शुल्क संकलन ,नगर क्षेत्र बाट निकासा हुने जडिबुटी ,कवाडी ,जीवजन्तु कर र वडा नं ७ वडा कार्यालय भवनको ७ वटा सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Friday, June 7, 2024 - 14:45

रानीमहल दरबार व्यवस्थापन तथा प्रवेश शुल्क सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, June 4, 2024 - 16:36

Procurement of Agriculture equipment and Maurighar tatha Maurijanya samagri

Wednesday, May 29, 2024 - 11:01

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ( Professional Computer Hardware and Network Technician)

Monday, May 6, 2024 - 14:29

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना (Professional cook Trainning )

Monday, May 6, 2024 - 14:28

Letter of intent (Supply for Medicine and surgical item )

Tuesday, April 30, 2024 - 10:49

Financial Bid Opening Notice

Saturday, April 13, 2024 - 07:54

Invitation for online bid for water supply construction work at Tallokhaluk ward 5

Friday, March 29, 2024 - 22:03

Invitation of online bid for construction and maintanance of Municipality Hall

Saturday, March 16, 2024 - 07:11

बोलपत्र आव्हान - डुम्रे खोला सुन डाडा तेल्घा गुफा चौर ,गाउँ डाडा सल्लाघारी हुलुंदी बाटो स्तरोन्नति

Friday, February 23, 2024 - 11:23

शहिद प्रतिष्ठान भवन फेज २ र औधोगिक ग्रामको गेट र पर्खाल निर्माण सम्बन्धि आशयको सूचना

Friday, February 23, 2024 - 11:14

संछिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे (Professional Computer Hardware and Network Technician and Professional cook Trainning )

Thursday, February 15, 2024 - 14:47

सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Thursday, February 15, 2024 - 14:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Friday, February 2, 2024 - 14:37

सेनेटरि प्याडको आसयपत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, February 1, 2024 - 11:51

तानसेन नगरपालिकाको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

Tuesday, January 2, 2024 - 14:31

Invitation for online Bids -Construction of Sahid smirit Pratisthan Bhawan (Phase ।। )

Sunday, December 17, 2023 - 21:02

Invitation for online Bids

Tuesday, October 3, 2023 - 10:54

Invitation for Online Bids

Tuesday, August 29, 2023 - 20:56

ठेक्का नं TM/PLP/W/NCB/15/2079-080 को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा

Wednesday, May 24, 2023 - 11:52

Professional Aluminium Febricator को आसय सम्बन्धि सूचना

Tuesday, May 23, 2023 - 14:05

,Desktop Computer ,Multifunction Printer and others electronic Devies.को आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Friday, May 12, 2023 - 20:54

चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Tuesday, May 9, 2023 - 16:51

Invitation of online bids of supply of Medicines and surgical item and Purchase of Laptop ,Desktop Computer ,Multifunction Printer and others electronic Devies.

Saturday, March 25, 2023 - 14:48

बनदेबी बसपार्कको आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Sunday, March 19, 2023 - 16:47

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Monday, February 27, 2023 - 13:31

सेनेटरी प्याडको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Monday, February 6, 2023 - 21:52

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताबको आसय -पत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, January 26, 2023 - 10:40

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

Tuesday, January 10, 2023 - 14:51

Invitation For online Bid - Construction of Bus Park

Monday, January 9, 2023 - 17:36

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना

Wednesday, December 14, 2022 - 12:13

Invitation of online Bid

Thursday, November 10, 2022 - 07:06

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 9, 2022 - 10:29

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, September 29, 2022 - 11:00

Invitation of online Bid

Thursday, September 15, 2022 - 11:40

Invitation For Online Bids

Wednesday, August 24, 2022 - 16:53

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना

Sunday, August 21, 2022 - 12:28

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Wednesday, August 3, 2022 - 14:07

Invitation of Online Bids ( Road Maintenance work )

Tuesday, June 28, 2022 - 12:18

Invitation For Online Bids - Supply of Medicines and Surgical items for primary health services

Monday, May 30, 2022 - 15:00

आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, March 10, 2022 - 12:35

आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, March 10, 2022 - 11:44

Request For Sealed Quotation -Operation Of Registration camp Vital Event Registration, Social Security and Releted Complaint.

Friday, February 11, 2022 - 11:29

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Sunday, February 6, 2022 - 17:09

Invitation for Online Bids

Tuesday, January 25, 2022 - 20:11

उपकरण खरिदको आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Friday, January 14, 2022 - 11:02

ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धि ७ दिने सूचना

Wednesday, January 12, 2022 - 13:20

Notice for shortlisted consultants And Request for proposal

Monday, January 3, 2022 - 14:50

प्राविधिक प्रस्ताब स्वीकृत / आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सूचना

Sunday, October 3, 2021 - 15:39

Invitation for Online Bids

Sunday, August 29, 2021 - 11:15

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना -दोस्रो पटक प्रकाशित

Monday, August 16, 2021 - 14:01

तानसेन नगरपालिका कार्यालयको भवन सटर भाडामा दिने सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना

Monday, August 2, 2021 - 11:53

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना

Monday, August 2, 2021 - 11:48

प्राविधिक प्रस्ताब स्वीकृत / आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना

Sunday, July 18, 2021 - 13:11

Record of EOI opening

Sunday, June 27, 2021 - 16:52

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Tuesday, June 22, 2021 - 13:36

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI)

Wednesday, June 2, 2021 - 09:36

Tender notice of Industrial village Boundary wall

Saturday, May 8, 2021 - 16:22

डबल क्याप सवारीसाधन खरिद गर्ने सूचना

Wednesday, April 21, 2021 - 15:49

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP EXPRESSION OF INTEREST (PPP-EOI)

Thursday, April 15, 2021 - 10:58

Invitation for Bids

Monday, April 5, 2021 - 14:02

Request for Sealed Quotation ( Operation of Registration (Camp for Vital Events Registration, Social Security and related complaint)

Sunday, April 4, 2021 - 16:39

Invitation for Bids

Tuesday, March 2, 2021 - 11:03

ढुंगा गिट्टी ,बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र /दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Tuesday, December 29, 2020 - 19:42

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचना

Friday, December 18, 2020 - 10:01

आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Monday, December 14, 2020 - 13:58

आसय पत्र सम्बन्धि सूचना

Sunday, November 22, 2020 - 11:46

ढुंगा गिट्टी ,बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र /दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Thursday, November 12, 2020 - 12:54

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 5, 2020 - 15:03

RFP for bus terminal

Tuesday, September 15, 2020 - 09:24

RFP for Industrial Village

Tuesday, September 15, 2020 - 09:20

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Tuesday, September 15, 2020 - 09:18

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सूचना स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

Saturday, August 22, 2020 - 09:35

Request for Quotation Notice

Monday, August 17, 2020 - 13:28

हरित बसपार्क र इन्डस्ट्रियल भिलेज निर्माण कार्यको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Thursday, August 13, 2020 - 11:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Tuesday, May 19, 2020 - 13:30

आसय पत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

Thursday, April 30, 2020 - 21:07

Invitation for sealed quotation

Thursday, March 12, 2020 - 21:30

आसयपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

Friday, February 28, 2020 - 17:55

आसयपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

Thursday, February 13, 2020 - 11:00

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

Thursday, February 13, 2020 - 10:53

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Friday, December 20, 2019 - 16:57

शिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धि सुचना

Friday, December 20, 2019 - 16:56

GARBAGE COMPACTOR TRUCK खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

Friday, May 24, 2019 - 12:22

औषधी खरिदको बोलपत्र आब्हानको सूचना

Monday, December 31, 2018 - 13:58

ढुंगा , गिट्टी, बालुवा ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र /दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Thursday, November 29, 2018 - 11:56

मसलन्द एवं स्टेशनरी सामान खरिद र छपाई सम्बन्धि सूचना

Wednesday, August 1, 2018 - 13:35

सौर्यबत्ती तथा बिधुत पोल सम्बन्धि शिलबन्दि कोटेसन

Monday, June 4, 2018 - 10:47

ग्याबिन जाली खरिद कार्यको सुचना

Monday, March 12, 2018 - 17:00

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित २०७३ बैशाख 29)

Wednesday, May 11, 2016 - 11:48

सवारी साधन खरिद कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Sunday, May 8, 2016 - 14:09

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Sunday, May 8, 2016 - 14:04

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना

Thursday, April 28, 2016 - 12:18