FAQs Complain Problems

ता.न.पा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम ,नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आय /व्यय विवरण

ता.न.पा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम ,नियन्त्रण तथा उपचार कोष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि तानसेन पाल्पा खाता नं ३०३००१०६९२०१ मा जम्मा भएको रकम साथै खर्च भएको रकमको विवरण   रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।