FAQs Complain Problems

ग्रुप यस.एम.यस सिस्टम (GROUP SMS SYSTEM)

मिति २०७५/०१/०६ गते देखि    तानसेन नगरपालिका , नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले विबीध सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सुचना प्रबिधिको बिषय लाई ध्यानमा राखी GROUP SMS SYSTEM  सुचारु गरेको छ |