FAQs Complain Problems

गरिब घर परिवार पहिचान सवेक्षण २०७७ मा आधारित गरिब घर परिवारको सूची 

नेपाल सरकार भूमी व्यवस्था , सहकारी तथा  गरिबी निवारण मन्त्रालय द्वारा स्थानीयतह संग समन्वय र सहकार्यमा संचालित  गरिब घर परिवार पहिचान  तथा परिचय पत्र वितरण  कार्यक्रम  अन्तर्गत तानसेन नगरपालिकाको  गरिब घर परिवारको सूची ।