FAQs Complain Problems

बजेट, आम्दनी र खर्च

Title Post date Documents

खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु श्रावण मसान्त सम्मको

Sunday, August 27, 2023 - 11:01 PDF icon श्रावण महिना २०८०-८१ खर्च.pdf

खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु असार मसान्त सम्मको

Tuesday, August 15, 2023 - 11:20 PDF icon आ व 2079-80 असार (1).pdf

खर्चको फाटबारी ,वार्षिक विवरण एवं आर्थिक प्रतिवेदनहरु

Sunday, June 18, 2023 - 13:32 PDF icon विवरण (3).pdf

आ व २०७९/८० जेष्ठ मसान्त सम्मको आय व्यय

Sunday, June 18, 2023 - 12:09 PDF icon जेष्ठ मसान्त सम्मको आ वि (2).pdf

आ.व २०७९/८० माघ महिना सम्मको खर्चको फाटबारी ,आर्थिक विवरण

Monday, February 20, 2023 - 11:11 PDF icon खर्चको फाट्बारी , आर्थिक विवरण माघ महिना.pdf

आव २०७९/८० मङ्सिर महिना सम्मको खर्चको फाटबारी तथा आर्थिक विवरण

Monday, December 19, 2022 - 10:56 PDF icon खर्चको फाट्बारी तथा खर्चको विवरण पठाइएको बारे.pdf

आव २०७९/८० कार्तिक महिना सम्मको खर्चको फाटबारी तथा आर्थिक विवरण

Sunday, November 27, 2022 - 12:51 PDF icon खर्चको विवरण तथा आ वि.pdf

आ.व २०७८/७९ आर्थिक विवरण

Sunday, October 16, 2022 - 10:14 PDF icon आ व२०७८-७९को आर्थिक विवरण.pdf

आ.व २०७८/७९ असार महिना सम्मको खर्चको फाटबारी तथा आर्थिक विवरण

Thursday, July 21, 2022 - 12:32 PDF icon खर्चको फाट्बारि.pdf

आ.व २०७८/७९ बैशाख महिना सम्मको वित्तीय विवरण

Monday, May 30, 2022 - 15:11 PDF icon बैशाख खर्चको फाट्बारि.pdf

Pages