FAQs Complain Problems

बजेट, आम्दनी र खर्च

Title Post date Documents

आ.व २०७८/७९ असार महिना सम्मको खर्चको फाटबारी तथा आर्थिक विवरण

Thursday, July 21, 2022 - 12:32 PDF icon खर्चको फाट्बारि.pdf

आ.व २०७८/७९ बैशाख महिना सम्मको वित्तीय विवरण

Monday, May 30, 2022 - 15:11 PDF icon बैशाख खर्चको फाट्बारि.pdf

आ.व २०७८/७९ माघ महिना सम्मको आय व्यय विवरण

Tuesday, February 22, 2022 - 09:57 PDF icon CamScanner 02-21-2022 16.46 (2) (1).pdf

आ.व २०७८/७९ कार्तिक महिना सम्मको खर्च फाटवारी / आय व्यय विवरण

Tuesday, December 7, 2021 - 10:10 PDF icon खर्चको फाट्वारी तथा आर्थिक विवरण (1).pdf

अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

Wednesday, September 1, 2021 - 17:20 PDF icon म ले प प्रतिवेदन २०७८.pdf

आ .व २०७७/७८ असार मसान्तसम्म आम्दानी खर्च

Sunday, August 29, 2021 - 11:31 PDF icon २०७७-७८ असार मसान्तसम्म आम्दानी खर्च.pdf

तानसेन नगरपालिकाको आ.व २०७७/७८ सम्मको खर्चको फाटबारी तथा आर्थिक विवरणहरु

Monday, July 19, 2021 - 00:00 PDF icon खर्चको फाट्बारी तथा आर्थिक विवरन २०७७-७८ (1).pdf

आव २०७७/०७८ नवौ नगर सभामा प्रस्तुत सम्क्षिप्त बजेट विवरण

Monday, July 12, 2021 - 19:39 PDF icon आव २०७८/०७९ नवौ नगर सभामा प्रस्तुत सम्क्षिप्त बजेट विवरण

आ.व २०७७/०७८ जेष्ठ मसान्तसम्मको आम्दानी खर्च विवरण

Friday, July 9, 2021 - 20:47 PDF icon जेष्ठ मसान्त.pdf

आ .व २०७७/७८ प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण कोरोना शिर्षक समेत

Monday, December 14, 2020 - 12:18 PDF icon प्रथम चौमासिक आय व्यय कोरोना समेत.pdf

Pages