FAQs Complain Problems

२०७१/०४ देखि २०७१/०७ सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता

२०७१/०४ देखि २०७१/०७ सम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता-सबै विवरण(जेष्ठ नागरिक, बिदुवा, अपाङ्ग, बालबालिका, दलित, एकल महिला ) यहि फाइलमा उपलब्ध छ|