FAQs Complain Problems

समझदारी पत्र

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा नेपालसरकार  ,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ५ नं  प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र तानसेन नगरपालिकाबीच भएको समझदारी