FAQs Complain Problems

योजनाको रनिंग बिल भुक्तानीको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

 

  • रकम मागको  निवेदन 
  • उपभोक्ता समितिको निर्णय 
  • प्राबिधिकको  मूल्यांकन