FAQs Complain Problems

News & Events

Title Post date

पारिवारिक लगत कार्ड सम्बन्धि अनुरोध

Friday, February 25, 2022 - 10:16

स्थानीय संचार सवलिकरण सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशीत सूचना

Tuesday, February 22, 2022 - 14:04

तानसेन नगरपालिकाको कार्यालय सहयोगी पदको अन्तर्वार्तासम्बन्धि सूचना

Tuesday, February 22, 2022 - 13:59

ल्याब एसिस्टेन (सहायक चौथो ) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Tuesday, February 15, 2022 - 16:03

लिजाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Monday, February 14, 2022 - 16:23

सुपथ मूल्य पसल संचालन प्रस्ताव आव्हान र विनियम संसोधन सम्बन्धि सूचना

Monday, February 14, 2022 - 11:41

ल्याब एसिस्टेन (सहायक चौथो ) पदको लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना

Sunday, February 13, 2022 - 11:56

अ.हे.व र अ.न.मि पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना

Sunday, February 13, 2022 - 11:30

तानसेन नगरपालिकाको सूचना

Friday, February 11, 2022 - 12:55

अनुदान माग गर्ने सम्बन्धमा

Friday, February 11, 2022 - 12:14

अहेव र अ.न .मि पदको लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना

Thursday, February 10, 2022 - 19:57

युवा लक्षित् कार्यक्रमको लागि आवेदनमाग सम्बन्धि सूचना

Thursday, February 10, 2022 - 13:58

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Tuesday, February 8, 2022 - 11:22

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पद लिखित परिक्षा नतिजाको सूचना

Monday, February 7, 2022 - 11:19

अनुदानमा ल्याप्टप उपलब्ध गराउने बारे सूचना

Sunday, February 6, 2022 - 17:21

Pages