FAQs Complain Problems

News & Events

Title Post date

खुल्ला एकल लोकगीत प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना

Saturday, February 24, 2024 - 08:35

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Monday, February 12, 2024 - 16:57

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

Monday, February 12, 2024 - 16:16

राेजगार सेवा केन्द्रकाे सेवा सुविधा सम्बन्धि सूचना

Thursday, February 1, 2024 - 12:19

आ व २०७९/८० लिजाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Friday, January 19, 2024 - 15:27

कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि सिल्वन्दि दर भाउपत्र सम्बन्धि सूचना

Wednesday, December 6, 2023 - 19:28

तानसेन नगर स्तरीय प्रथम मेयर कप रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता प्रेश बिज्ञप्ति

Tuesday, December 5, 2023 - 19:08

अहेव र अनमी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Sunday, December 3, 2023 - 12:04

किसान सूचीकरण सहजकर्ताको दरखास्त सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 30, 2023 - 18:49

कृषि /पशुपन्छी बजार पूर्वाधार सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 30, 2023 - 16:05

कृषि यान्त्रिकरण अनुदान सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 30, 2023 - 16:04

मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 30, 2023 - 16:02

सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री सहकारी संस्था सबै )

Tuesday, November 28, 2023 - 13:18

स्वेत पत्र जारि गर्ने सम्बन्धमा (श्री सहकारी संघ संस्था सबै )

Sunday, November 26, 2023 - 12:20

अहेब र अनमी पदको उम्मेदवारहरुको संछिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

Saturday, November 25, 2023 - 18:20

Pages