FAQs Complain Problems

News & Events

Title Post date

तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति निर्वाचन २०७९का लागि प्रारम्भिक मतदाता नामावली

Saturday, February 25, 2023 - 13:02

तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

Friday, February 24, 2023 - 12:15

सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना

Wednesday, February 22, 2023 - 16:58

मेडपा कार्यक्रमको सं‌‍क्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे

Wednesday, February 22, 2023 - 13:58

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा

Wednesday, February 22, 2023 - 11:55

सब - इन्जिनियर र अमिनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Monday, February 20, 2023 - 11:04

सेनेटरी प्याडको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

Monday, February 6, 2023 - 21:52

सव-इन्जिनियर र अमिन पदको संक्षित् सूची साथै अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको सूचना

Saturday, February 4, 2023 - 19:49

सेवा प्रदायक सस्थाको लागि आशयपत्र माग सम्बन्धि सूचना

Sunday, January 29, 2023 - 13:38

Professional Plumbing and Professional Aluminium Febricator विषयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताबको आसय -पत्र सम्बन्धि सूचना

Thursday, January 26, 2023 - 10:40

स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Friday, January 20, 2023 - 11:22

सेवा प्रदायक सस्था छनोट सम्बन्धि कार्य रद्द गरिएको सूचना - (लघु उधम विकाश कार्यक्रम )

Thursday, January 19, 2023 - 11:50

१२ औ नगर सभा बाट पारित भएका कानुनहरु र निर्णय प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

Wednesday, January 18, 2023 - 15:08

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Thursday, January 5, 2023 - 17:39

तानसेन नगरपालिकाको १२ औ नगर सभा आव्हान गरिएको सूचना ।

Thursday, January 5, 2023 - 14:11

Pages