FAQs Complain Problems

News & Events

Title Post date

यशू ख्रिष्टको जन्मत्सव तथा नयाँ वर्ष सन् २०२२ को अवसरमा हार्दिक शुभकामना

Friday, December 24, 2021 - 11:00

रोजगार संयोजक पदका आवेदकहरुको संक्षिप्त सुची तथा परिक्षा मिति तोकिएको सूचना

Sunday, December 19, 2021 - 19:04

खोप संचालन सम्बन्धमा (वडा कार्यालय ,स्वास्थ्य चौकी ,विधालय)

Tuesday, December 14, 2021 - 14:52

प्रोत्सान सहितको स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धि सूचना

Sunday, November 28, 2021 - 10:11

रोजगार संयोजक पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, November 28, 2021 - 10:09

रोजगार संयोजक पदको बिज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

Friday, November 19, 2021 - 14:31

श्री वडा कार्यालय ,स्वास्थ्य चौकी ,स.स्वा.के सम्बन्धित विधालय सबै

Thursday, November 18, 2021 - 13:57

Astrazeneca खोप सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 18, 2021 - 13:52

श्री वडा कार्यालय सबै

Thursday, November 18, 2021 - 13:18

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

Thursday, November 18, 2021 - 12:41

हार्दिक शुभकामना

Sunday, October 17, 2021 - 13:57

सूचना टास गरि मुजुल्का पठाइदिनुहुन् ( १३ नं वडा कार्यालय )

Tuesday, October 5, 2021 - 12:05

संबिधान दिवस २०७८ को अवसरमा हार्दिक शुभकामना

Sunday, September 19, 2021 - 14:33

बिधालयको लेखा परिक्षण गर्न सूचीकृत हुने बारे सूचना

Tuesday, September 14, 2021 - 14:35

नेपाली महिलाहरुको मौलिक पर्व तीज २०७८ को अवसरमा हार्दिक शुभकामना

Wednesday, September 8, 2021 - 15:52

Pages