FAQs Complain Problems

ऐन तथा नियम

ऐन तथा नियम Post date
नगर दररेट २०७८/७९ Tuesday, November 2, 2021 - 10:30
तानसेन नगरपालिकाको उधोग दर्ता ,संचालन , व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धि ऐन २०७८ Monday, August 16, 2021 - 16:17
तानसेन नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा ऐन २०७८ Monday, August 16, 2021 - 16:03
आ.व २०७८/७९ तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ Monday, August 16, 2021 - 15:55
आ .व २०७८/७९ तानसेन नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम Monday, July 19, 2021 - 13:15
तानसेन नगरपालिकाको नगर दररेट -२०७७/७८ Wednesday, August 19, 2020 - 14:21
आ.व २०७७/७८ तानसेन नगरपालिका बिनियोजन ऐन / बजेट Monday, July 13, 2020 - 18:32
तानसेन नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन -२०७६ Friday, October 4, 2019 - 08:09
आर्थिक ऐन -२०७६ Friday, October 4, 2019 - 08:08
तानसेन नगरपालिकाको उपभोक्तालाई सामग्री वितरण कार्यविधि,२०७५ Wednesday, November 14, 2018 - 15:35

Pages