बजेट, आम्दनी र खर्च

आ.व २०७५/०७६ को बजेट विवरण

आ.व. ०७३/०७४ को कार्तिक महिना सम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. २०७३/०७४ को अशोज महिनाको आय व्यय विवरण

आ. व. २०७३/०७४ को श्रावण र भाद्र महिनाको आय व्यय विवरण

तानसेन नगरपालिकाको आ.व. २०७२/७३ को बार्षिक आर्थिक विवरण

तानसेन नगरपालिकाको आ.व. २०७२/७३ को असार महिना सम्मको आम्दानी र खर्च विवरण

आ. व. २०७२/०७३ को जेष्ठ महिनाको आय व्यय विवरण

आ. व. २०७२/०७३ को बैशाख महिनाको आय व्यय विवरण

आ. व. २०७२/०७३ को चैत्र महिनाको आय व्यय विवरण

आ. व. २०७२/०७३ को दोश्रो चौमासिक आय व्यय तथा प्रगति प्रतिबेदन

Pages