समाचार

०७२/०७३ को प्रथम चौमासिकको आय-ब्याय विवरण

०७२/०७३ को प्रथम चौमासिकको आय-ब्याय विवरण, यसै website बाट सार्बजनिक गरिएको छ| आय विवरण हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला र ब्याय विवरण हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला वा आय

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

सम्पुर्ण नगरवासीहरुमा तानसेन नगरपालिका कार्यालयको  फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

 

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७३ बैशाख १३)

 यस तानसेन नगरपालिका को सहर पुनर्उत्थान योजना (City Renovation Plan) निमार्णको कार्य परामर्श सेवा बाट गर्नु पर्ने भएकाले  यो प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ । इच्छुक फर्मले तल उल्लेखित अवधि भित्र रु ३०० फिर्ता नहुने गरी इजाजत पत्र VAT/PAN प्रमाण पत्र र आ .

तानसेन नगरपालिकाको शहर पुनर्उत्थान( City Renovation Plan) सम्बन्धि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हानको सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित २०७३ बैशाख 29)

 यस तानसेन नगरपालिका को सहर पुनर्उत्थान योजना (City Renovation Plan) निमार्णको कार्य परामर्श सेवा बाट गर्नु पर्ने भएकाले  यो प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ । इच्छुक फर्मले तल उल्लेखित अवधि भित्र रु ३०० फिर्ता नहुने गरी इजाजत पत्र VAT/PAN प्रमाण पत्र र आ .

इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धि जानकारी

परीक्षा मिति: २०७३ जेष्ठ २७ गते बिहिबार 

लिखित परीक्षाको समय: दिनको २.०० बजे |

परिक्षा संचालन हुने स्थान : तानसेन नगरपालिकाको मिनी हल |

थप जानकारीको लागि Supporting document हेर्नुहुन वा तानसेन नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ|

 

इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता मिति सम्बन्धमा |

उपरोक्त्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको लागि बिज्ञापन भएको इन्जिनियर पद करार सेवाको मिति २०७३ जेष्ठ २७ गते लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको  जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

Pages