FAQs Complain Problems

Group SMS System

मिति २०७५/०१/०६ गते देखि    तानसेन नगरपालिका , नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले विबीध सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सुचना प्रबिधिको बिषय लाई ध्यानमा राखी GROUP SMS SYSTEM  सुचारु गरेको छ |