इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धि जानकारी

परीक्षा मिति: २०७३ जेष्ठ २७ गते बिहिबार 

लिखित परीक्षाको समय: दिनको २.०० बजे |

परिक्षा संचालन हुने स्थान : तानसेन नगरपालिकाको मिनी हल |

थप जानकारीको लागि Supporting document हेर्नुहुन वा तानसेन नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ|

 

Supporting Documents: