०७२/०७३ को प्रथम चौमासिकको आय-ब्याय विवरण

०७२/०७३ को प्रथम चौमासिकको आय-ब्याय विवरण, यसै website बाट सार्बजनिक गरिएको छ| आय विवरण हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला र ब्याय विवरण हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोला वा आय-ब्याय विवरण तलको बजेट, आम्दानी र खर्च सिर्सक को Block बाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ|