२०७५  आश्विन मसान्त सम्मको आम्दानि खर्च सार्वजनिक गरिएको सुचना

नेपालको संबिधान धारा २७ सुचनाको हक सम्बन्धि प्रयोजनका लागि तानसेन नगरपालिकाको २०७५  आश्विन मसान्त सम्मको आम्दानि खर्च सार्वजनिक गरिएको छ ‌‌‍।