FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख / वडा कार्यालय सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
तानसेन नगरपालिका कार्यालय / वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकता 
  • जग्गा धनि पुर्जा 
  • भाडामा भए मात्र सम्झौता पत्र 
  • फोटो 
  • सर्जिमिन मुचुल्का  
प्रक्रिया: 

वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरि सर्जिमिन मुजुल्का सहित आवश्यक कागजात लिने   र  नगरकार्यपालिका  कार्यालयको  राजश्व शाखामा आउने